Hoe werken we ?

Globaal bestaat ons adviesproces uit vier fasen:

Oriëntatiefase

In een vrijblijvend/gratis oriënterend gesprek, kunt u kennis met ons maken en proberen wij een beeld te vormen van uw persoonlijke ( financiële) situatie. Tevens proberen wij ons een beeld te vormen van uw wensen en de mogelijkheden van uw financiële vraagstuk . Indien wij van beide kanten verwachten dat de doelen realiseerbaar zijn en er een klik tussen ons en u is, zullen wij de volgende fase met u ingaan.   Tevens zullen wij in het oriëntatiegesprek onze tarieven voor de verschillende (deel)diensten aan u kenbaar maken.  

Inventarisatiefase

Hierin bespreken we uw wensen en doelstellingen  tot in detail en worden alle gegevens verzameld.

Analysefase

Hierin berekenen we of de wensen haalbaar zijn en welke alternatieven er eventueel zijn. Op basis van het persoonlijk financieel plan waarin dit vastgelegd wordt, krijgt u bovendien een uitstekend overzicht van uw huidige financiële positie

Implementatiefase

Welke maatregelen moeten er genomen worden om de wensen te realiseren?

Waarom een Financieel Plan?

Elke serieuze organisatie heeft tegenwoordig een meerjaren plan. Niet alleen beursgenoteerde bedrijven, maar ook non-profit organisaties en onderdelen van de overheid.

 Waarschijnlijk bent u per saldo meer tijd van uw leven met persoonlijke zaken zoals gezin en vrienden bezig, dan met uw werk. Daarom wilt u weten hoe u er in de komende jaren, maar ook verder in de toekomst financieel voor staat. Veel van onderstaande vragen wilt u dan beantwoord hebben.

  1. Kan ik na mijn 60e wat minder gaan werken?
  2. Hoe ga ik de studie van mijn drie kinderen betalen?
  3. Ik wil na mijn pensioen veel gaan reizen, waar betaal ik dat van?
  4. Wat heeft die nieuwe baan voor gevolgen voor mijn netto inkomen ?

Wat is Financiële Planning?

Financiële Planning is feitelijk het proces waarin een adviseur van Verzekerd Leven Advies samen met u een integraal plan opstelt waarin uw persoonlijke financiële situatie in kaart wordt gebracht.

Op basis van persoonlijke wensen en doelstellingen analyseren en adviseren wij in hoeverre deze te realiseren zijn en wat de invloed van bepaalde gebeurtenissen (bv. ontslag, pensioen of minder gaan werken) is op het netto besteedbaar inkomen en uw vermogenspositie. In feite stelt de planner voor u een persoonlijk toekomstplan op, waarbij u ook nog eens een duidelijk beeld krijgt van uw huidige financiële positie.